Akredytacje

Akredytacje dziennikarskie uprawniają do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie, w wydarzeniach organizowanych podczas Longines FEI Jumping Nations Cup of Poland 2019 w Sopocie.

Złożenie wniosku o akredytację jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w regulaminie. (dostępny w linku poniżej) 

regulamin akredytacji

Wypełniony i podpisany wniosek (jeden dla każdej osoby, ekipy TV składają wniosek dla każdego członka ekipy z osobna) należy przesłać na adres media@csio.sopot.pl

CSIO5* akredytacja dla osób posiadających legitymacje prasową

CSIO5* akredytacja dla osób nieposiadających legitymacji prasowej

Akredytacje będą do odbioru od 10 czerwca  do 12 czerwca u Rzecznika Prasowego.
Od 13 czerwca do 16 czerwca akredytacje będzie można odebrać w centrum akredytacji mediów.

Do zobaczenia w Sopocie!