Akredytacje

Akredytacje dziennikarskie uprawniają do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie, w wydarzeniach organizowanych podczas CSIO4* Sopot 2024.

Złożenie wniosku o akredytację jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w regulaminie. (dostępny w linku poniżej)

AKREDYTACJE 2024

ENG: ACCREDITATION FOR MEDIA

REGULAMIN Akredytacji media 2024

Od 13 do 16 czerwca akredytacje będzie można wymienić na opaskę w biurze prasowym.

Do zobaczenia w Sopocie!