Aukcja źrebiąt Mevita

Pierwszy raz na arenie podczas CSIO5* Sopot Horse Show 2022 odbędzie się licytacja Mevita foal & embryo auction.
Licytacja przeprowadzona zostanie w formie „onlive”, a w Sopocie prowadzona będzie przez znanego i cenionego belgijskiego aukcjonera – Louis’a de Cleene.

Podczas pierwszej edycji będą oferowane źrebięta i embriony po najlepszych reproduktorach jak i sprawdzonych sportowo rodzinach. Do sprzedaży trafi m.in. potomstwo takich ogierów jak Comme II Faut czy Emerald. W katalogu nie zabraknie również klaczy będącej półsiostrą ogiera Tic Tac, na którym sukcesy odnosił Ben Maher.

Licytacja ta będzie świetną okazją do prezentacji dorobku polskich hodowców przed międzynarodową publicznością.

Więcej informacji na facebooku: Mevita foal & embryo auction